Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Anunt achizitie servicii formare profesionala

Publicat la 14/09/2015

FUNDATIA ROMTENS cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila nr. 2, bl. H12, sc. 5, et. 2, ap. 10, sector 3 si punctul de lucru in Bucuresti, Str. Alexandru Donici nr. 11, sector 2, tel: 021.637.3002, fax: 021.637.3084, e-mail: office@romtens.ro, va invita sa trasmiteti oferta dumnoastra de pret pentru servicii de formare profesionala.

Obiectul achizitiei:

Achizitionarea de servicii de formare profesionala pentru programul de calificare Nivel 1“Lucrator in comert”, cod COR: 5220.1.1.

  • Recrutarea cursantilor la cursul de calificare
  • Selectarea grupului tinta in functie de criteriile de eligibilitate si informarea acestuia cu privire la programul de formare.
  • Sustinere cursului de calificare
  • Elaborarea suporturilor de curs
  • Asigurarea serviciilor de catering
  • Evaluarea initiala a nevoilor de formare
  • Evaluare pre si post curs
  • Asigurarea personalului suport

Valoarea estimata: 123.300 lei fara TVA

Criterii de atribuire: Cel mai mic prêt

Ofertele se pot depune pana la data de 21.09.2015, ora 12.00 la adresa: Str. Alexandru Donici nr 11, sector 2, Bucureşti, cod postal: 020476.

Pentru documentaţia de atribuire, relaţii suplimentare şi clarificări: tel: 021.637.3002, fax: 021.637.3084, e-mail: office@romtens.ro.