Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Parteneri proiect PSCR2

Parteneriatul dezvoltat in cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2” include cinci organizatii si institutii care contribuie cu resurse umane si materiale si, mai ales, cu vasta experienta de care dispun in domeniul formarii profesionale, al consilierii si al sanatatii publice si sanatatii si securitatii muncii,  la implementarea optima a proiectului.


Fundatia Romtens - Beneficiar

Fundatia Romtens este o organizatie neguvernamentala infiintata in anul 1998 care activeaza, indeosebi, in domeniul Promovarii Sanatatii la Locul de Munca (PSLM), la nivel national si european. Obiectivul principal al Fundatiei este acela de a contribui, prin proiectele pe care le implementeaza, la ameliorarea starii de sanatate si a productivitatii angajatilor si organizatiilor in care acestia isi desfasoara activitatea.

In vederea atingerii acestui obiectiv complex, Fundatia Romtens s-a dezvoltat de-a lungul timpului, nu doar in domeniul PSLM, ci si in domenii adiacente, precum sanatatea publica (Sanatatea Publica si Securitatea si Sanatatea Muncii), educatie, dezvoltarea comunitara si economia sociala.

Activitatile desfasurate de Fundatia Romtens, pana in prezent, in aceste domenii, sunt variate si au evoluat in concordanta cu scopul principal al organizatiei:

  • activitati educationale – organizarea de cursuri de formare si desfasurarea de activitati de constientizare pentru diferite tipuri de beneficiari (doctori, asistente, manageri, experti si angajati in RU si SSM);
  • management de proiect – planificarea, elaborarea si implementarea de proiecte atat in Romania, cat si in alte tari europene;
  • activitati de monitorizare si evaluare – monitorizarea si evaluarea a diferite proiecte (in special finantate de Comisia Europeana prin DG SANCO si DG Educatie si Cultura), programe si organizatii;
  • cercetare – efectuarea de cercetari nationale, regionale si locale in domeniile medical, social si educational (diferite sondaje regionale si nationale);
  • asistenta tehnica si consultanta – furnizarea de expertiza si competente in arii precum Promovarea Sanatatii la Locul de Munca si Sanatatea si Securitatea Muncii;
  • dezvoltarea capacitatii institutionale – elaborarea, implementarea si evaluarea planurilor, procedurilor si standardelor de dezvoltare institutionala.

Fundatia Romtens este membra a mai multor retele nationale si europene: Reteaua Europeana pentru Promovarea Sanatatii la Locul de Munca (ENWHP), Reteaua Europeana pentru Educatie si Formare in Securitatea si Sanatatea Muncii (ENETOSH), Reteaua Europeana pentru Prevenirea Fumatului (ENSP), Reteaua pentru Prevenirea Fumatului din Romania (RPFR), Alianta Europeana pentru Sanatate Publica (EPHA), in cadrul carora a participat la implementarea a numeroase proiecte.

www.romtens.ro


Departamentul de Medicina Experimentala, Universitatea de Studii din Perugia – Partener 1

Universitatea de Studii din Perugia este o institutie de invatamant moderna, al carei scop principal este de a oferi programe de studii, de cercetare si dezvoltare stiintifica avansata, de cea mai inalta calitate. Structura Universitatii cuprinde 16 de departamentele, intre care si numara si cel de Medicina Experimentala.

Universitatea a intreprins, in ultimii ani, o reinnoire de programe de studii si curriculum, asigurand astfel pregatirea studentilor pentru a raspunde cerintelor de pe piata muncii si pentru a satisface nevoile de inovare exprimate de angajatorii din sectorul public si privat. Angajamentul de inovare si abordarea interdisciplinara permit studentilor sa beneficieze de formare profesionala flexibila, bazata pe o combinatie de competente si abilitati.

La nivel international, Universitatea de Studii din Perugia este constant angajata in dezvoltarea relatiilor de colaborare cu diverse universitati europene si non-europene, pentru a facilita si imbunatati oportunitatile internationale de studii avansate pentru studentii sai. Eforturile sale in acest sens au fost rasplatite cu acordarea, de catre Comisia Europeana, a prestigioasei etichete ECTS pentru excelenta in aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile in toate programele sale de studii.

www.unipg.it/en/


S.C. DAD EXPERTISE S.R.L. – Partener 2

DAD Expertise este o societate cu capital integral privat, activa pe  piata  incepand cu anul 2004. Principalele domenii de activitate in care societatea activeaza sunt formarea profesionala a adultilor, in calitate de furnizor autorizat ANC (prin oferirea de cursuri acreditate de formare profesionala in diverse domenii, cursuri de initiere, cursuri de teambuilding) si acordarea de asistenta tehnica si consultanta pentru afaceri si management (prin identificarea si elaborarea proiectelor cu finantare nerambursabila, managementul proiectelor aprobate pentru finantare, oferirea de servicii de training asociate proiectelor implementate, realizarea de planuri de afaceri).

Misiunea societatii DAD Expertise este oferirea de servicii la un nivel ridicat de profesionalism, prin training, consultanta si management performant. DAD Expertise isi propune sa devina un punct de reper al dezvoltarii economice, sociale si culturale la nivel local si regional prin identificarea, definirea, realizarea si implementarea de proiecte din diverse domenii de activitate, finantate din fonduri rambursabile si nerambursabile, comunitare si internationale.

www.dad-expertise.eu


S.C. EURO DSM Management si Consultanta S.R.L. – Partener 3

EURO DSM Management si Consultanta ofera cele mai eficiente solutii financiare si tehnice de consultanta si asistenta, tinand cont de nevoile specifice, obiectivele, ideologia si cultura fiecarui client in parte, in perspectiva asigurarii unei cresteri si dezvoltari durabile a acestuia.

Expertiza EURO DSM Management si Consultanta rezulta din portofoliul de proiecte pentru care aceasta asigura managementul tehnic si financiar, proiecte finantate prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, caracterizate de o gama variata a domeniilor si masurilor de interventie.

Concentrarea eforturilor expertilor EURO DSM Management si Consultanta se realizeaza prin asigurarea eficientei si eficacitatii intre gradul ridicat al calitatii implementarii tehnice raportat la eligibilitatea executiei financiare. Transversal, in cadrul fiecarui proiect, pe langa obiectivele generale, specifice si orizontale, abordarea EURO DSM Management si Consultanta vizeaza stabilirea de indicatori interni de performanta ai managementului in umatoarele directii: resurse umane, timp, resurse financiare, achizitii, comunicare, in scopul capacitarii si responsabilizarii expertilor implicati in diferite niveluri de implementare.

www.eurodsm.ro


Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana – Partener 4

Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana este o organizatie nonguvernamentala, non-profit, ce are ca obiectiv general imbunatatirea calitatii vietii si promovarea valorilor umane din Romania, prin sustinerea si promovarea unor masuri in domeniile vitale ale existentei cetatenilor.

Organizatie cu statut propriu de structura de economie sociala, Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana este activa la nivel national in domenii precum stimularea ocuparii fortei de munca, incluziune sociala si profesionala activa a persoanelor din categorii defavorizate, vulnerabile din Romania, prin dezvoltarea si implementarea de masuri si actiuni ce vizeaza dezvoltarea resurselor umane in perspectiva mentinerii si (re)integrarii pe piata muncii.

Oferirea de servicii in beneficiului persoanelor vulnerabile, defavorizate, dezavantajate si expertilor / specialistilor in economie sociala si de asistenta, consultanta si management privind infiintarea si gestionarea / coordonarea structurilor de economie sociala se numara printre activitatile pe care Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana le deruleaza.

www.asoc-edu.ro