Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Activitati de formare profesionala

Harta interactiva
Pentru detalii privind activitatile desfasurate in comunele din proiect, dati click pe numele acestora.
cursuri2

Furnizarea programelor de formare profesionala si de calificare in sectoarele non-agricole in cadrul proiectului PSCR2 include 3 pachete de activitati:

 1. furnizarea de programe de formare profesionala pentru expertii locali,
 2. furnizarea de programe de formare profesionala pentru grupul tinta al proiectului,
 3. furnizarea unui curs de calificare pentru persoanele inactive (someri, PCLM, POAS) care fac parte din grupul tinta.

Programele de formare profesionala oferite beneficiarilor proiectului sunt coordonate de beneficiarul proiectului, Fundatia Romtens, si integreaza module privind asigurarea sanatatii si securitatii la locul de munca, cursuri de formare profesionala pentru manageri si specialisti in managementul resurselor umane din mediul rural, si cursuri de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru promovarea afacerilor in mediul rural.

 • Manager proiect (cod COR 242101)
 • Manager resurse umane (cod COR 121207)
 • Inspector resurse umane (cod COR 333304)
 • Specialist Sanatatea si Securitatea in Munca (cod COR 241220)
 • Inspector Sanatatea si Securitatea in Munca (cod COR 315219)
 • Competente antreprenoriale (cod COR 241205)

Acestea sunt cele 6 tipuri de cursuri desfasurate in cadrul proiectului PSCR2 prin intermediul carora vor fi formate 475 de persoane active (190 manageri si 285 angajati) si 96 de persoane inactive, someri, persoane aflate in cautarea unui loc de munca si persoane ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural, care au beneficiat deja de sesiuni de informare si consiliere in cariera si consiliere profesionala.

Cei 19 experti locali selectati pentru desfasurarea activitatilor la nivelul comunitatilor rurale au beneficiat, in debutul proiectului, de cursul de Manager de proiect si/sau cel de Competente antreprenoriale. Organizate ulterior identificarii nevoilor de formare profesionala a expertilor locali, cele doua programe au urmarit cresterea nivelului de cunostinte a acestora, prin adaugarea de cunostinte in aceste doua domenii.

Rezultatele care se doresc a fi atinse prin intermediul acestui pachet de activitati constau in:

 • obtinerea a 13 dosare de acreditare de la ANC;
 • elaborarea metodologiei, a planului de curs si a materialelor aferente (suporturi de curs moderne, interactive si accesibile) in urma unei analize de nevoi a grupului tinta;
 • organizarea cursurilor de formare profesionala cu scopul de a creste nivelul de competente a grupului tinta, cu cel putin 25% fata de nivelul declarat in etapa de analiza a nevoilor;
 • eliberarea de diplome de certificare a competentelor dobandite dupa absolvirea cursului de formare profesionala si verificate prin sustinerea unui examen;
 • elaborarea unor rapoarte de evaluare a cursurilor in urma monitorizarii si evaluarii tehnice a acestora.

Cursurile de formare profesionala sunt intregite de pachetul de sesiuni de formare profesionala pentru obtinerea de noi calificari, coordonat de catre SC DAD Expertise SRL, partenerul 2 in cadrul proiectului. Cursul va fi organizat pentru persoane inactive, someri, PCLM, POAS, care au primit deja servicii de informare si consiliere in cariera si consiliere profesionala si are drept scop calificarea grupului tinta ca lucrator in comert, niveul 1 de calificare, prin oferirea a 240 ore de practica si 120 de teorie. Acest curs este, de asemenea, acreditat de catre ANC, iar persoanele participante vor primi diplome de certificare la finalizarea lui.

Metodologia de curs, planul de curs si materialele de curs au fost elaborate si definitivate in concordanta cu nevoile de formare existente in randul grupului tinta, stabilite in urma efectuarii unei analize de nevoi. In urma procesului de evaluare a competentelor dobandite de persoanele participante la cursurile de formare profesionala si la cursul de calificare, acestea vor primi certificate de absolvire, recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Educatiei si Autoritatea Nationala pentru Calificari, care sa le faciliteze accesul pe piata muncii. De asemenea, aceste pachete de activitati integreaza activitati de monitorizare si evaluare tehnica a cursului care vor fi rezumate intr-un raport de evaluare a cursului.

Pentru a urmari cand se desfasoara cursurile de formare profesionala in comunele din proiect, va rugam sa accesati harta interactiva.

Fotografii de la cursurile deja desfasurate sunt disponibile in Galeria foto actualizata periodic.