Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Informatii proiect

Harta interactiva
Pentru detalii privind activitatile desfasurate in comunele din proiect, dati click pe numele acestora.

Proiectul „Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud Muntenia - PSCR2” este un proiect strategic, cofinantat de Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, implementat in 19 judete, la nivelul a 19 comune din trei regiuni de dezvoltare: Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii regionale, a gradului de ocupare si de convergenta prin dezvoltarea sustenabila a calitatii resurselor umane din mediul rural, in regiunile Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia, in vederea adaptarii acestora la o piata a muncii dinamica, flexibila si inclusiva.

Desfasurat in perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, proiectul PSCR2 abordeaza doua domenii in care Fundatia Romtens a derulat numeroase proiecte in ultimii 15 ani: „dezvoltarea comunitara” si „promovarea sanatatii la locul de munca”, prin stabilirea a cinci obiective specifice si a unsprezece pachete de activitati.

Obiectivele specifice definite in cadrul proiectului sunt urmatoarele:

OS1:   Imbunatatirea accesului la ocupatii non-agricole, prin facilitarea participarii la programe de informare si consiliere in cariera si consiliere profesionala a persoanelor din mediul rural din regiunile Centru, Sud-Muntenia si Sud-Est.

SO2:   Cresterea competentelor profesionale in domenii non-agricole, pentru persoanele din mediul rural, din cele trei regiuni incluse in proiect, prin participarea acestora la 6 programe de formare profesionala (Manager de proiect, Manager resurse umane, Inspector resurse umane, Specialist SSM, Inspector SSM si Competente antreprenoriale), precum si la un curs de calificare (Lucrator in comert).

SO3:   Facilitarea integrarii pe piata muncii a somerilor, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, persoanelor inactive si a celor ocupate in agricultura de subzistenta, din cele 19 comunitati rurale din proiect, prin oferirea de programe de mediere si plasare.

SO4:   Cresterea nivelului de informare cu privire la mentinerea unui stil de viata sanatos si respectarea masurilor de SSM, atat la locul de munca, cat si in gospodariile agricole de subzistenta, a persoanele din comunele integrate in proiect.

SO5:   Cresterea eficientei implementarii proiectului prin desfasurarea de activitati orizontale precum managementul proiectului (inclusiv monitorizarea si evaluarea interna) si promovarea proiectului si activitatilor acestuia si diseminarea rezultatelor lui.

In vederea atingerii acestor obiective, dar si a obiectivelor operationale regasite in Axa prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Interventie 5.2. „Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”, proiectul PSCR2 combina unsprezece pachete de activitati.

Pachetele de activitati specifice si activitati transversale (management si activitati de promovare a proiectului si de diseminare a rezultatelor acestuia) includ subactivitati carora le sunt asociate un set de rezultate concrete, cu impact la nivelul comunitatii locale, pentru o dezvoltare profesionala la nivelul comunitatilor rurale si campanii de informare si constientizare privind adoptarea unui stil de viata sanatos si necesitatea respectarii legislatiei din domeniul sanatatii si securitatii muncii.

Astfel, activitatile majore din cadrul proiectului pot fi grupate dupa cum urmeaza:

1. Crearea cadrului pentru implementarea activitatilor locale prin: semnarea de acorduri si incheierea de parteneriate la nivel local, infiintarea si dotarea de centre locale, elaborarea planurilor de activitati locale, recrutarea, angajarea si formarea expertilor locali.

2. Oferirea de servicii integrate pentru membrii comunitatilor din proiect prin:

  • sesiuni de informare si consiliere in cariera si consiliere profesionala pentru alte grupuri tinta (someri, persoane in cautarea unui loc de munca, persoane ocupate in agricultura de subzistenta);
  • curs de formare profesionala pentru 19 experti locali (Manager de proiect);
  • curs de formare profesionala pentru grupurile tinta ale proiectului: manageri, angajati, someri, persoane in cautarea unui loc de munca, persoane ocupate in agricultura de subzistenta (Manager de proiect, Manager resurse umane, Inspector resurse umane, Competente antreprenoriale, Inspector SSM, Specialist SSM);
  • curs de calificare de lucrator in comert;
  • sesiuni de informare si consiliere in cariera pentru manageri si angajati;
  • programe de mediere si plasare pe piata muncii;

3. Organizarea a doua campanii de promovare: campanie de prmovare a unui stil de viata sanatos si campanie de promovare a respectarii masurilor de sanatate si securitate la locul de munca, in intreprinderile din mediul rural si in gospodariile agricole individuale din agricultura de subzistenta. Cele doua campanii se materializeaza sub forma a 19 Targuri de Sanatate si a 19 Caravane Locale de SSM si distribuirea de materiale informative cu tematica PSLM / SSM.

4. Activitati transversale (management si promovare si diseminare) si de transfer de experiente si bune practici prin: organizarea de conferinte, workshop-uri, vizite de intrare in parteneriat, vizite de studiu, elaborarea a doua ghiduri de dezvoltare rurala, realizarea unui web-site, elaborarea si diseminarea de materiale de informare si promovare.

Activitatile prevazute in cadrul proiectului sunt, asadar, dedicate mai multor categorii de beneficiari din mediul rural, mai precis din cele 19 comunitati, printre care se numara manageri, angajati, someri, persoane aflate in cautarea unui loc de munca, persoane inactive, persoane ocupate in agricultura de subzistenta, dar si populatia in ansamblul ei.

Realizarea cu succes a celor unsprezece pachete de activitati si, implicit, indeplinirea obiectivelor proiectului, vor fi atinse prin efortul comun al celor cinci parteneri ai consortiului care implementeaza proiectul PSCR2: Fundatia Romtens, S.C. DAD Expertise S.R.L., S.C. EURO DSM Management si Consultanta S.R.L., Asociatia Europa pentru Dezvoltare Umana si Departamentul de Medicina Experimentala, Universitatea de Studii din Perugia, Italia.