Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Campanie de promovare a SSM in randurile angajatilor si producatorilor individuali din mediul rural din judetul Vrancea

Publicat la 16/09/2015
dsc_0061

Angajaţi şi producători individuali din comuna Năneşti, judeţul Vrancea, şi din comunele limitrofe participă, la sesiuni de informare şi educare privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, desfăşurate în cadrul unei Caravane locale de SSM în perioada 17-19 septembrie 2015. Campania este organizată de Fundaţia Romtens ca parte din activităţile proiectului „Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”, şi derulează în 19 comunităţi rurale din 19 judeţe în perioada iulie-octombrie 2015.

Campania de promovare a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă organizată de Fundaţia Romtens vizează stimularea aplicării legislației privind securitatea şi sănătatea muncii în întreprinderile şi în gospodăriile individuale din agricultura de subzistență în mediul rural din cele trei regiuni de dezvoltare menţionate.

Printre obiectivele urmărite de organizatorii Caravenei SSM se regăsesc:

  • creșterea nivelului de informare a angajaților din mediul rural și a producătorilor agricoli individuali implicați în agricultura de subzistență, în ceea ce priveşte riscurile din sfera SSM,
  • creşterea nivelului de conştientizare privind importanţa aplicării prevederilor Legii 319/2006 pentru protecţia şi securitatea muncii,
  • stimularea dezvoltării unei culturi de prevenire a bolilor profesionale şi a accidentelor la locul de muncă și îmbunătăţirea calităţii mediului de lucru.

În cadrul campaniei, specialişti în domeniul SSM vor susţine sesiuni de informare şi educare în ceea ce priveşte factorii de risc asociaţi activităţilor derulate în cadrul întreprinderilor/gospodăriilor individuale (riscuri asociate lucrului la înălţime, lucrului cu utilaje, cu produse toxice, riscuri privind manipularea manuală a maselor sau alunecarea şi împiedicarea).

Materialele informative şi educative distribuite de organizatori includ detalii despre efectele expunerii la anumite riscuri profesionale, măsurile de prevenire a acestora, principalele reglementări legislative, dar şi măsurile de prim-ajutor ce trebuie întreprinse în cazul accidentelor care au loc în timpul desfăşurării activităţii profesionale.

Mai multe informaţii despre Caravanele SSM şi despre proiectul PSCR2, puteţi afla de la expertul local al proiectului, dna Mariana STOICA la telefon 0723.179.020, sau reprezentantul Fundaţiei Romtens – Cristina ROTARU, expert informare, la tel. 021.637.30.02 sau vizitând website-ul http://pscr2.romtens.ro