Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Campanie de constientizare privind importanta aplicarii prevederilor referitoare la SSM în mediul rural din judetul Mures

Publicat la 18/09/2015
dsc_0025--4

Angajaţi şi producători individuali din comuna Albeşti şi comunele limitrofe din judeţul Mureş au participat, în perioada 14-16 septembrie 2015, la sesiuni de informare şi educare privind securitatea şi sănătatea în muncă. Sesiunile s-au desfăşurat în cadrul unei Caravane de Securitate şi Sănătate în Muncă organizate de Fundaţia Romtens în proiectul „Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!” şi implementat la nivelul a 19 comunităţi rurale din 19 judeţe.

Scopul campaniei implementate de Fundaţia Romtens, îl reprezintă, în principal, stimularea aplicării legislației privind securitatea şi sănătatea muncii în întreprinderile şi în gospodăriile individuale din agricultura de subzistență, în mediul rural din cele trei regiuni de dezvoltare amintite.

Creșterea nivelului de informare a angajaților din mediul rural și a producătorilor agricoli individuali implicați în agricultura de subzistență, în ceea ce priveşte riscurile din sfera SSM, creşterea nivelului de conştientizare privind importanţa aplicării prevederilor Legii 319/2006 pentru protecţia şi securitatea muncii, dar şi stimularea dezvoltării unei culturi de prevenire a bolilor profesionale şi a accidentelor la locul de muncă și îmbunătăţirea calităţii mediului de lucru, se regăsesc între obiectivele acestei campanii.

Activităţile desfăşurate în cadrul Caravanelor SSM includ susținerea, de către specialişti în domeniu, de sesiuni de informare şi educare în ceea ce priveşte factorii de risc asociaţi activităţilor derulate în cadrul întreprinderilor/gospodăriilor individuale, derularea de scurte sesiuni de consiliere în sfera SSM pentru personalul responsabil SSM din cadrul întreprinderii /producător, dar şi diseminarea de materiale informative şi de promovare.

Participanţii la sesiunile de informare şi educare au avut ocazia de a afla mai multe informaţii despre riscurile profesionale specifice activităţilor lor (riscuri asociate lucrului la înălţime, riscuri asociate expunerii la factori biologici sau la temperaturi extreme, riscuri asociate folosirii utilajelor, riscuri privind manipularea manuală a maselor şi riscuri de alunecare şi împiedicare), despre efectele expunerii la aceste riscuri, măsurile de prevenire a acestora, principalele reglementări legislative, dar şi despre măsurile de prim ajutor care trebuie întreprinse în cazul accidentelor survenite la locul de muncă.

Informaţii suplimentare despre campanie şi despre proiectul PSCR2, pot fi aflate de la expertul local al proiectului, dl Marcel VARVARA la telefon 0744.320.128, sau de la reprezentantul Fundaţiei Romtens, dra Cristina ROTARU, expert informare, la tel. 021.637.30.02.