Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Regulamentul competitiei „Caravanele de Securitate si Sanatate in Munca”

Publicat la 10/07/2015
poster

Fundaţia Romtens, având în vedere:

  • Necesitatea, recunoscută de părți prin semnarea declaraţiei de parteneriat, de a elabora strategii comune în scopul dezvoltării unei culturi a securităţii și sănătății muncii în întreprinderile româneşti, cu precădere în cele situate în mediul rural;
  • Nevoia de a creşte nivelul de conştientizare al întreprinderilor și lucrătorilor / producătorilor individuali în ceea ce priveşte implementarea legislaţiei de securitatea și sănătatea muncii;
  • Obiectivul comun legat de scăderea progresivă a numărului de accidente la locul de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale prin acţiuni de promovarea sănătăţii la locul de muncă şi de prevenirea accidentelor de muncă;

a luat decizia organizării competiţiei „Caravanele de Securitate şi Sănătate în Muncă”, pentru care aduce la cunoştinţă următorul regulament. Regulamentul prezent a fost creat pentru a asigura o bună desfăşurare a competiţiei dar şi transparenţa privind procedura de evaluare şi selecţie a câştigătorilor. Participarea la competiţie implică acceptarea tuturor prevederilor precizate mai jos.

ART. 1 Lansarea competiţiei

Organizația care lansează competiţia pentru cea mai de succes Caravană de promovare a măsurilor de SSM într-o întreprindere / gospodărie aflată în comunitățile incluse în proiectul POSDRU „Dezvoltarea resurselor umane în 19 comunităţi rurale din regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia - PSCR2”, și care va gestiona procesul de evaluare și selecție, este Fundaţia Romtens. Competiţia se adresează atât întreprinderilor din mediul rural (manageri şi angajaţi), cât şi gospodăriilor individuale din agricultura de subzistenţă (fermieri, apicultori etc.), în care se desfășoară Caravanele SSM.

ART. 2 Scopul competiţiei

Scopul acestei inițiative este acela de a crește nivelul de informare al lucrătorilor și managerilor din întreprinderi, precum și al agricultorilor individuali, din 19 comunități rurale, în ceea ce privește respectarea la locul de muncă (în întreprinderi și în gospodăriile agricole de subzistență) a măsurilor de Securitate și Sănătate în Muncă prevăzute de Legea 319/2006.

ART. 3 Înscrierea în competiție

Întreprinderile / gospodăriile individuale care doresc să participe la această competiţie, trebuie să completeze o cerere tip pe care o vor înmâna organizatorilor în ziua desfăşurării Caravanei SSM în întreprinderea / gospodăria respectivă.

ART. 4 Evaluarea

Monitorizarea şi evaluarea Caravanelor SSM va avea loc pe tot parcursul implementării campaniei prin intermediul unor instrumente de monitorizare și evaluare dupa cum urmează: chestionare de satisfacție completate de participanți; chestionare de cunoştinţe SSM completat de producătorii individuali, un chestionar de evaluare completat de către lectorul SSM care va participa la Caravane; liste de prezență a participanților; fotografii.

Prin evaluarea Caravanelor organizate în întreprinderi se va urmări dacă: numărul participanților la eveniment a fost unul ridicat (raportat la numărul angajaților pe care acea întreprindere a declarat în acordul de parteneriat că îi va implica în Caravană); conducerea întreprinderii s-a implicat activ în organizarea evenimentului; evenimentul a beneficiat de vizibilitate, fiind promovat în rândul angajaţilor de către conducerea întreprinderii; participanţii au arătat interes şi au fost interactivi în timpul sesiunilor de informare oferite de specialişti; în cadrul întreprinderii există un serviciu intern/extern de SSM; întreprinderea investeşte în activităţi de instruire şi formare în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea la locul de muncă; în cadrul întreprinderii s-au mai desfăşurat programe/proiecte/iniţiative de promovare a SSM; conducerea este implicată în crearea de condiţii la nivelul unităţii privind asigurarea de echipamente de protecţie,  supravegherea stării de sănatate, semnalizarea riscurilor; în cadrul întreprinderii există dovezi privind aplicarea cerintelor legale de SSM şi sunt utilizate materiale de promovare a măsurilor de SSM. Nivelul de risc global declarat la nivel de unitate va constitui, de asemenea, un criteriu de evaluare a Caravanelor.

În ceea ce priveşte evaluarea Caravanelor organizate în rândul producătorilor individuali, aceasta se va realiza în urma completării de către aceştia a două chestionare: unul care va conţine întrebări din domeniul SSM şi unul de satisfacţie privind desfăşurarea sesiunilor de informare. De asemenea, ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, producătorii individuali situaţi pe primele locuri în clasament vor fi vizitaţi de către expertul SSM care va evalua bunele practici SSM în derularea activităţii lor specifice.

ART. 5 Selecţia

Comitetul de Evaluare şi Selecţie, format din reprezentanţi ai Fundaţei Romtens şi specialiştii SSM prezenţi la Caravanele SSM, se va reuni în luna noiembrie 2015, în vederea evaluării finale a Caravanelor SSM şi pentru selectarea Caravanei care a fost cel mai bine organizată.

ART. 6 Premierea

Pentru fiecare regiune din cele 3 incluse în proiectul PSCR2 se vor acorda câte 3 premii şi câte 5 menţiuni. Valoarea şi modalitatea de acordare a premiilor au fost stabilite ţinându-se cont de:

a. costurile diferenţiate necesare implementării proceselor de formare continuă și sistemelor de gestionare în materie de sănătate și siguranță în muncă;

b. certificările etice și/sau privind promovarea sănătății, la nivelul celor două categorii de participanţi.

În acest sens, primele 3 premii se vor acorda întreprinderilor participante astfel:

Locul 1: 2000 de euro;

Locul 2: 1500 de euro;

Locul 3: 1000 de euro.

Producătorii individuali (fermieri, apicultori etc.) vor primi menţiuni, după cum urmează: 5 Menţiuni, fiecare a câte 500 de euro.

Premierea Caravanelor SSM va avea loc în cadrul Conferinţei finale a proiectului PSCR2. Toţi participanţii la concurs vor primi atestate de participare.

ART. 7 Dispoziţii finale

Participanții la concurs se obligă să accepte toate dispozițiile prevăzute de prezentul regulament.