Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Campanie de promovare a SSM în rândurile angajaţilor şi producătorilor individuali din mediul rural din judeţul Covasna

Publicat la 27/08/2015
dsc_0174

Angajaţi şi producători individuali din comuna Aita Mare şi comunele alăturate din judeţul Covasna participă, în perioada 4-5 septembrie 2015, la sesiuni de informare şi educare privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, desfăşurate în cadrul unei campanii de informare şi conştientizare privind importanţa aplicării prevederilor Legii SSM 319/2006. Caravana SSM este organizată de Fundaţia Romtens ca parte din activităţile proiectului „Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”, şi va poposi în 19 comunităţi rurale din 19 judeţe în perioada iulie-octombrie 2015.

Campania de promovare a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă organizată de Fundaţia Romtens vizează stimularea aplicării legislației privind securitatea şi sănătatea muncii în întreprinderile şi în gospodăriile individuale din agricultura de subzistență în mediul rural din cele trei regiuni de dezvoltare amintite.

Printre obiectivele urmărite de organizatori se regăsesc:

  • creșterea nivelului de informare a angajaților din mediul rural și a producătorilor agricoli individuali implicați în agricultura de subzistență, în ceea ce priveşte riscurile din sfera SSM,
  • creşterea nivelului de conştientizare privind importanţa aplicării prevederilor Legii 319/2006 pentru protecţia şi securitatea muncii,
  • stimularea dezvoltării unei culturi de prevenire a bolilor profesionale şi a accidentelor la locul de muncă și îmbunătăţirea calităţii mediului de lucru, reprezintă obiectivele acestei campanii de promovare a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

Caravanele SSM constau în susținerea, de către specialişti în domeniul SSM, de sesiuni de informare şi educare în ceea ce priveşte factorii de risc asociaţi activităţilor derulate în cadrul întreprinderilor/gospodăriilor individuale, derularea de scurte sesiuni de consiliere în sfera SSM pentru personalul responsabil SSM din cadrul întreprinderii /producător, dar şi în distribuirea de materiale informative şi promoţionale.

Sesiunile de informare şi educare oferă şansa participanţilor de a afla mai multe detalii despre riscurile profesionale specifice activităţilor lor (riscuri asociate lucrului la înălţime, riscuri asociate expunerii la agenţi biologici, riscuri privind manipularea manuală a maselor, riscuri de alunecare şi împiedicare şi riscuri specifice apiculturii), efectele expunerii la aceste riscuri, măsurile de prevenire a acestora. O secţiune importantă este rezervată principalelor reglementări legislative, dar şi măsurilor de prim-ajutor ce trebuie întreprinse în cazul accidentelor care au loc în timpul desfăşurării activităţii profesionale.

Mai multe informaţii despre Caravanele SSM şi despre proiectul PSCR2, puteţi afla de la expertul local al proiectului, dna Erika Kissgyorgy la telefon 0720.013.331, sau reprezentantul Fundaţiei Romtens – Cristina ROTARU, expert informare, la tel. 021.637.30.02 sau vizitând website-ul http://pscr2.romtens.ro

***

Proiectul strategic “Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, a cărui implementare a început în aprilie 2014 in 3 regiuni de dezvoltare – Regiunea Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia – are ca obiectiv dezvoltarea sustenabilă a calităţii resurselor umane din mediul rural, prin activităţi derulate în 3 direcţii: informare, consiliere în carieră şi mediere/plasare pe piaţa muncii, respectiv formare profesională. Toate cele 3 direcţii sunt reprezentate prin mai multe tipuri de activităţi, între care pot fi menţionate: campanii de informare şi conştientizare pe teme legate de promovarea sănătăţii şi promovarea sănătăţii la locul de muncă, ghiduri de dezvoltare rurală, sesiuni individuale şi colective de consiliere, cursuri de formare profesională, vizite de studiu, vizite de intrare în parteneriat, evenimente de promovare a proiectului şi de diseminare a rezultatelor acestuia, etc. Activităţile prevăzute sunt dedicate mai multor categorii de persoane din mediul rural, între care se numără managerii, angajaţii, şomerii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele inactive, persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă. Pentru mai multe detalii despre proiect şi despre activităţile sale, vă rugăm să vizitaţi http://pscr2.romtens.ro.