Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Angajaţii şi producătorii individuali din mediul rural din judeţul Harghita, participă la sesiuni de informare şi educare privind SSM

Publicat la 27/08/2015
dsc_0157

Angajaţi şi producători individuali din comuna Remetea şi comunele limitrofe din judeţul Harghita, participă în perioada 1-3 septembrie 2015, la Caravana locală de Securitate şi Sănătate în Muncă, organizată de Fundaţia Romtens. Acţiunea face parte din activităţile proiectului „Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!”şi implementat la nivelul a 19 comunităţi rurale din 19 judeţe.

Caravanele de Securitatea şi Sănătatea în Muncă organizate de Fundaţia Romtens vizează, în principal, stimularea aplicării legislației privind securitatea şi sănătatea muncii în întreprinderile şi în gospodăriile individuale din agricultura de subzistență în mediul rural din cele trei regiuni de dezvoltare amintite.

Creșterea nivelului de informare a angajaților din mediul rural și a producătorilor agricoli individuali implicați în agricultura de subzistență, în ceea ce priveşte riscurile din sfera SSM, creşterea nivelului de conştientizare privind importanţa aplicării prevederilor Legii 319/2006 pentru protecţia şi securitatea muncii, dar şi stimularea dezvoltării unei culturi de prevenire a bolilor profesionale şi a accidentelor la locul de muncă și îmbunătăţirea calităţii mediului de lucru, reprezintă obiectivele acestei campanii de promovare a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.

Printre activităţile desfăşurate în cadrul Caravanelor SSM se regăsesc susținerea, de către specialişti în domeniu, de sesiuni de informare şi educare în ceea ce priveşte factorii de risc asociaţi activităţilor derulate în cadrul întreprinderilor/gospodăriilor individuale, derularea de scurte sesiuni de consiliere în sfera SSM pentru personalul responsabil SSM din cadrul întreprinderii /producător, dar şi diseminarea de materiale informative şi promoţionale.

Participanţii la sesiunile de informare şi educare vor afla cu această ocazie mai multe informaţii despre riscurile profesionale specifice activităţilor lor, mai precis riscuri asociate lucrului la înălţime, riscuri asociate expunerii la factori biologici, riscuri asociate expunerii la substanţe toxice, riscuri privind manipularea manuală a maselor şi riscuri de alunecare şi împiedicare, informaţii care includ efectele expunerii la aceste riscuri, măsurile de prevenire a acestora, principalele reglementări legislative, dar şi măsurile de prim ajutor care trebuie luate în cazul accidentelor survenite la locul de muncă.

Mai multe informaţii despre Caravanele SSM şi despre proiect, puteţi afla de la expertul local al proiectului, dl Szabolcs BAKOS la telefon 0740.294.282, sau reprezentantul Fundaţiei Romtens – Cristina ROTARU, expert informare, la tel. 021.637.30.02.

***

Proiectul strategic “Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, a cărui implementare a început în aprilie 2014 in 3 regiuni de dezvoltare – Regiunea Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia – are ca obiectiv dezvoltarea sustenabilă a calităţii resurselor umane din mediul rural, prin activităţi derulate în 3 direcţii: informare, consiliere în carieră şi mediere/plasare pe piaţa muncii, respectiv formare profesională. Toate cele 3 direcţii sunt reprezentate prin mai multe tipuri de activităţi, între care pot fi menţionate: campanii de informare şi conştientizare pe teme legate de promovarea sănătăţii şi promovarea sănătăţii la locul de muncă, ghiduri de dezvoltare rurală, sesiuni individuale şi colective de consiliere, cursuri de formare profesională, vizite de studiu, vizite de intrare în parteneriat, evenimente de promovare a proiectului şi de diseminare a rezultatelor acestuia, etc. Activităţile prevăzute sunt dedicate mai multor categorii de persoane din mediul rural, între care se numără managerii, angajaţii, şomerii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele inactive, persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă. Pentru mai multe detalii despre proiect şi despre activităţile sale, vă rugăm să vizitaţi http://pscr2.romtens.ro.