Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Caravana locala de sanatate si securitate la locul de munca a ajuns in judetul Dambovita

Publicat la 25/08/2015
dsc_0078--2

Angajaţii şi producătorii individuali din comuna Potlogi şi comunele limitrofe, vor participa la sesiuni de informare şi educare în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul unei Caravane SSM desfăşurate în perioada 26-27 august 2015. Caravanele SSM organizate în cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane în 19 comunităţi rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia - PSCR2” sunt evenimente care vizează stimularea aplicării legislației privind sănătatea şi securitatea muncii în întreprinderile din mediul rural şi în gospodăriile individuale din agricultura de subzistență, din cele 19 comunități rurale incluse în proiect.

Obiectivele acestei campanii de promovare a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă sunt:

  • creșterea nivelului de informare a managerilor și angajaților din mediul rural, precum și a producătorilor individuali implicați în agricultura de subzistență, în ceea ce priveşte riscurile din sfera SSM implicate de diferitele activități specifice întreprinderilor care își derulează activitățile în mediul rural, prevăzute de Legea 319/2006;
  • creşterea nivelului de conştientizare privind importanţa aplicării prevederilor Legii 319/2006 pentru protecţia şi securitatea muncii;
  • stimularea dezvoltării unei culturi de prevenire a bolilor profesionale şi a accidentelor la locul de muncă și îmbunătăţirea calităţii mediului de lucru, în rândul întreprinderilor din mediul rural din cele 19 comunități locale implicate în proiect.

În cadrul Caravanelor SSM se desfăşoară activităţi ce constau în susținerea, de către specialişti, de sesiuni de informare şi educare în ceea ce priveşte factorii de risc asociaţi anumitor activităţi, derularea de scurte sesiuni de consiliere în sfera SSM pentru personalul responsabil SSM din cadrul întreprinderii /producător, dar şi diseminarea de materiale informative şi promoţionale.

Riscurile profesionale asociate manipulării manuale a maselor, lucrului la înălţime şi lucrului în condiţii de temperatură extremă, măsurile de prevenire a acestora şi principalele reglementări legislative care stabilesc principiile de prevenire a acestora, precum şi măsurile de prim ajutor care trebuie luate în cazul accidentelor survenite la locul de muncă, reprezintă câteva dintre temele cuprinse în sesiunile de informare şi educare.

Mai multe informaţii despre Caravanele SSM şi despre proiectul PSCR2 , puteţi afla de la expertul local al proiectului, dl Silviu CATRINA la tel. 0742.453.452, sau reprezentantul Fundaţiei Romtens – Cristina ROTARU, expert informare, la tel. 021.637.30.02.

***

Proiectul strategic “Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, a cărui implementare a început în aprilie 2014 in 3 regiuni de dezvoltare – Regiunea Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia – are ca obiectiv dezvoltarea sustenabilă a calităţii resurselor umane din mediul rural, prin activităţi derulate în 3 direcţii: informare, consiliere în carieră şi mediere/plasare pe piaţa muncii, respectiv formare profesională. Toate cele 3 direcţii sunt reprezentate prin mai multe tipuri de activităţi, între care pot fi menţionate: campanii de informare şi conştientizare pe teme legate de promovarea sănătăţii şi promovarea sănătăţii la locul de muncă, ghiduri de dezvoltare rurală, sesiuni individuale şi colective de consiliere, cursuri de formare profesională, vizite de studiu, vizite de intrare în parteneriat, evenimente de promovare a proiectului şi de diseminare a rezultatelor acestuia, etc. Activităţile prevăzute sunt dedicate mai multor categorii de persoane din mediul rural, între care se numără managerii, angajaţii, şomerii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele inactive, persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă. Pentru mai multe detalii despre proiect şi despre activităţile sale, vă rugăm să vizitaţi http://pscr2.romtens.ro.