Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Campanie de promovare a sanatatii si securitatii la locul de munca in comunele din judetul Calarasi

Publicat la 19/08/2015
cssm_chiselet_cl_14082015-3--2

Fundaţia Romtens organizează în comuna Chiselet şi în comunele limitrofe, sesiuni de informare şi educare în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea muncii Acestea se adresează atât angajaţilor din întreprinderi, cât şi producătorilor individuali şi fac parte dintr-o campanie de promovare a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă desfăşurată în cadrul proiectului „Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!” implementat la nivelul a 19 comunităţi rurale din 19 judeţe.

Organizatorii îşi propun ca prin implementarea acestei campanii să contribuie la creșterea nivelului de informare a angajaților din mediul rural și a producătorilor agricoli individuali implicați în agricultura de subzistență, în ceea ce priveşte riscurile din sfera SSM asociate diferitelor activități specifice pe care le desfăşoară, la creşterea nivelului de conştientizare privind importanţa aplicării prevederilor Legii 319/2006 pentru protecţia şi securitatea muncii, dar şi la stimularea dezvoltării unei culturi de prevenire a bolilor profesionale şi a accidentelor la locul de muncă și îmbunătăţirea calităţii mediului de lucru, în cadrul întreprinderilor şi gospodăriilor individuale din agricultura de subzistență din cele 19 comunități rurale implicate în proiect.

Activităţile din cadrul Caravanelor SSM constau în susținerea, de către specialişti, de sesiuni de informare şi educare în ceea ce priveşte factorii de risc asociaţi anumitor activităţi, derularea de scurte sesiuni de consiliere în sfera SSM pentru personalul responsabil SSM din cadrul întreprinderii /producător, dar şi diseminarea de materiale informative şi promoţionale.

Angajaţii şi producătorii individuali din comuna Chiselet şi comunele limitrofe vor avea astfel ocazia de a afla din partea unor specialişti în domeniul SSM mai multe informaţii despre riscurile profesionale specifice activităţilor lor (riscuri asociate manipulării manuale a maselor, folosirii utilajelor, utilizării substanțelor toxice sau riscuri asociate apiculturii şi lucrului în condiţii de temperatură extremă), despre măsurile de prevenire a acestora, despre principalele reglementări legislative care stabilesc principiile de prevenire a anumitor situații de risc, dar şi despre măsurile de prim ajutor care trebuie luate în cazul accidentelor survenite la locul de muncă.

Mai multe informaţii despre Caravanele SSM şi despre proiect, puteţi afla de la expertul local al proiectului, dna Liliana PESTRIŢU la tel 0762633429, sau reprezentantul Fundaţiei Romtens – Cristina ROTARU, expert informare, la tel. 021.637.30.02.

***

Proiectul strategic “Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, a cărui implementare a început în aprilie 2014 in 3 regiuni de dezvoltare – Regiunea Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia – are ca obiectiv dezvoltarea sustenabilă a calităţii resurselor umane din mediul rural, prin activităţi derulate în 3 direcţii: informare, consiliere în carieră şi mediere/plasare pe piaţa muncii, respectiv formare profesională. Toate cele 3 direcţii sunt reprezentate prin mai multe tipuri de activităţi, între care pot fi menţionate: campanii de informare şi conştientizare pe teme legate de promovarea sănătăţii şi promovarea sănătăţii la locul de muncă, ghiduri de dezvoltare rurală, sesiuni individuale şi colective de consiliere, cursuri de formare profesională, vizite de studiu, vizite de intrare în parteneriat, evenimente de promovare a proiectului şi de diseminare a rezultatelor acestuia, etc. Activităţile prevăzute sunt dedicate mai multor categorii de persoane din mediul rural, între care se numără managerii, angajaţii, şomerii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele inactive, persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă. Pentru mai multe detalii despre proiect şi despre activităţile sale, vă rugăm să vizitaţi http://pscr2.romtens.ro.