Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Caravana SSM in comunele din judetul Tulcea, 1-3 august

Publicat la 04/08/2015
chimicale

Angajaţii şi producătorii individuali din comuna Ceamurlia de Jos şi comunele limitrofe din judeţul Tulcea, au participat la sesiuni de informare şi educare în ceea ce priveşte Securitatea şi Sănătatea în Muncă  în cadrul unei Caravane SSM desfăşurate în perioada 1-3 august 2015. Evenimentul  a fost organizat de Fundaţia Romtens şi face parte din activităţile proiectului „Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!” implementat la nivelul a 19 comunităţi rurale din 19 judeţe.

Organizatorii îşi propun ca prin implementarea acestei campanii să contribuie la creșterea nivelului de informare a angajaților din mediul rural și a producătorilor agricoli individuali implicați în agricultura de subzistență, în ceea ce priveşte riscurile din sfera SSM asociate diferitelor activități specifice pe care le desfăşoară, la creşterea nivelului de conştientizare privind importanţa aplicării prevederilor Legii 319/2006 pentru protecţia şi securitatea muncii, dar şi la stimularea dezvoltării unei culturi de prevenire a bolilor profesionale şi a accidentelor la locul de muncă și îmbunătăţirea calităţii mediului de lucru, în cadrul întreprinderilor şi gospodăriilor individuale din agricultura de subzistență din cele 19 comunități rurale implicate în proiect.

Activităţile din cadrul Caravanelor SSM constau în susținerea, de către specialişti, de sesiuni de informare şi educare în ceea ce priveşte factorii de risc asociaţi activităţilor derulate în cadrul întreprinderilor/gospodăriilor individuale şi măsurile de prevenire a acestora, derularea de scurte sesiuni de consiliere în sfera SSM pentru personalul responsabil SSM din cadrul întreprinderii /producător, dar şi diseminarea de materiale informative şi promoţionale.

Angajaţii şi producătorii individuali din comuna Ceamurlia de Jos şi comunele limitrofe au avut astfel ocazia de a afla din partea unor specialişti în domeniul SSM mai multe informaţii despre riscurile profesionale specifice activităţilor lor (riscuri asociate manipulării manuale a maselor, folosirii utilajelor, utilizării substanțelor toxice sau riscuri asociate pescuitului), despre măsurile de prevenire a acestora, despre principalele reglementări legislative care stabilesc principiile de prevenire a anumitor situații de risc, dar şi despre măsurile de prim ajutor care trebuie luate în cazul accidentelor survenite la locul de muncă.

Mai multe informaţii despre Caravanele SSM şi despre proiect, puteţi afla de la expertul local al proiectului, dl Anton ENE la telefon 0745.767.512, sau reprezentantul Fundaţiei Romtens – Cristina ROTARU, expert informare, la tel. 021.637.30.02.