Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Angajatii si producatori individuali din mediul rural din judetul Arges vor participa la sesiuni de informare si educare SSM

Publicat la 05/08/2015
cssm_calinesti_ag_07082015-9--2

Fundaţia Romtens organizează în perioada 7-9 august 2015 sesiuni de informare şi educare în securitatea şi sănătatea muncii pentru angajaţii şi producătorii individuali din comuna Călineşti şi comunele limitrofe din judeţul Argeş. Aceste sesiuni sunt parte dintr-o campanie de informare privind riscurile de producere a accidentelor la locul de muncă şi a bolilor profesionale şi de conştientizare a importanţei respectării regulilor de SSM. Campania desfăşurată  sub forma Caravanelor SSM face parte din activităţile proiectului „Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!” implementat la nivelul a 19 comunităţi rurale din 19 judeţe.

Caravanele de Securitatea şi Sănătatea în Muncă îi vizează pe angajaţii şi producătorii agricoli individuali din cele 19 comunități rurale incluse în proiectul „Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2” şi urmăreşte stimularea aplicării de către aceştia a legislației privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă.  

Organizatorii îşi propun, prin implementarea campanii, creșterea nivelului de informare a angajaților din mediul rural și a producătorilor agricoli individuali implicați în agricultura de subzistență, în ceea ce priveşte riscurile asociate diferitelor activități specifice profesionale pe care aceştia le desfăşoară, şi a nivelului de conştientizare privind importanţa aplicării prevederilor Legii 319/2006 pentru protecţia şi securitatea muncii. Stimularea dezvoltării unei culturi de prevenire a bolilor profesionale şi a accidentelor la locul de muncă și îmbunătăţirea calităţii mediului de lucru, în cadrul întreprinderilor şi gospodăriilor individuale din agricultura de subzistență din cele 19 comunități rurale implicate în proiect reprezintă un alt obiectiv al organizatorilor.

Caravanelor SSM constau în susținerea, de către specialişti în domeniu, a unor sesiuni de informare şi educare în ceea ce priveşte factorii de risc identificaţi la nivelul întreprinderilor/gospodăriilor individuale şi măsurile de prevenire a acestora. De asemenea, se vor derula scurte sesiuni de consiliere pentru personalul responsabil SSM din cadrul întreprinderii /producător şi vor fi diseminate materiale informative şi promoţionale.

Angajaţii şi producătorii individuali din comuna Călineşti şi comunele limitrofe vor avea astfel ocazia de a afla mai multe informaţii despre riscurile profesionale asociate activităţilor lor (riscuri asociate manipulării manuale a maselor, lucrului în temperaturi extreme, lucrului la înălţime, folosirii utilajelor, utilizării substanțelor toxice sau riscuri de alunecare şi împiedicare), despre măsurile de prevenire a acestora, despre principalele reglementări legislative care stabilesc principiile de prevenire a anumitor situații de risc, dar şi despre măsurile de prim ajutor care trebuie luate în cazul accidentelor survenite la locul de muncă.

Mai multe informaţii despre Caravanele SSM şi despre proiect, puteţi afla de la expertul local al proiectului, dl Sebastian VASILE la telefon 0766.590.936, sau reprezentantul Fundaţiei Romtens – Cristina ROTARU, expert informare, la tel. 021.637.30.02.

***

Proiectul strategic “Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, a cărui implementare a început în aprilie 2014 in 3 regiuni de dezvoltare – Regiunea Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia – are ca obiectiv dezvoltarea sustenabilă a calităţii resurselor umane din mediul rural, prin activităţi derulate în 3 direcţii: informare, consiliere în carieră şi mediere/plasare pe piaţa muncii, respectiv formare profesională. Toate cele 3 direcţii sunt reprezentate prin mai multe tipuri de activităţi, între care pot fi menţionate: campanii de informare şi conştientizare pe teme legate de promovarea sănătăţii şi promovarea sănătăţii la locul de muncă, ghiduri de dezvoltare rurală, sesiuni individuale şi colective de consiliere, cursuri de formare profesională, vizite de studiu, vizite de intrare în parteneriat, evenimente de promovare a proiectului şi de diseminare a rezultatelor acestuia, etc. Activităţile prevăzute sunt dedicate mai multor categorii de persoane din mediul rural, între care se numără managerii, angajaţii, şomerii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele inactive, persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă. Pentru mai multe detalii despre proiect şi despre activităţile sale, vă rugăm să vizitaţi http://pscr2.romtens.ro.