Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Curs de formare profesionala pentru Referent resurse umane, comuna Frecatei

Publicat la 13/04/2015
20150424_131039--3

Fundaţia Romtens, în colaborare cu DAD Expertise, organizează în comuna Frecăţei, judeţul Brăila, cursul de formare profesională pentru Referent Resurse Umane.

Desfăşurat în perioada 20-24 aprilie, cursul se adresează managerilor şi angajaţilor cu studii medii din instituţii, firme şi organizaţii din comuna Frecăţei şi constă în module teoretice şi aplicaţii practice.

Absolvenţii vor primi diplome de certificare a competenţelor dobândite privind instructajul şi legislaţia în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii, recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Cursul de Referent Resurse Umane este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi este organizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane în 19 comunităţi rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia - PSCR2”, cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Mai multe detalii privind cursurile desfăşurate puteţi obţine de la Expertul local al proiectului – dna Adriana Lupu sau direct de la reprezentanţii Fundaţiei Romtens – tel. 0736.33.66.93, e-mail office@romtens.ro.