Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Curs Manager de proiect, comuna Scarisoara

Publicat la 14/04/2015
29_scarisoara_mp_20apr-24apr15_023_res--3

Fundaţia Romtens şi partenerul său, SC DAD Expertise, organizează în comuna Scărişoara, judeţul Alba, cursul de formare profesională Manager Proiect. Cursul se desfăşoară în perioada 20-24 aprilie şi se adresează managerilor şi angajaţilor cu studii superioare din instituţii, firme şi organizaţii din comuna Scărişoara.

Structurat în 13 module teoretice însoţite de aplicaţii practice, cursul are ca  scop creşterea nivelului de cunoştinţe ale participanţilor cu cel puţin 25%, în domeniul abordat de curs.

La finalul celor 5 zile de curs, participanţii vor susţine un test scris şi vor prezenta un proiect în vederea evaluării cunoştinţelor acumulate. În urma cursului absolvit, vor primi diplome de certificare a competenţelor dobândite, recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstince şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Cursul de Manager Proiect este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi este organizat în cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane în 19 comunităţi rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia - PSCR2”, cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”.

Mai multe detalii privind cursul desfăşurat puteţi obţine de la Expertul local al proiectului – dl. Cristian VIRCIU sau direct de la reprezentanţii Fundaţiei Romtens – tel. 0736.33.66.93, e-mail office@romtens.ro.