Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. „Investeste in oameni!”

Dezvoltarea resurselor umane in 19 comunitati rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2  POSDRU/135/5.2/S/126095

Campanie de promovare a unui mod de viata sanatos - Targ de Sanatate in comuna Munteni

Publicat la 20/04/2015
dsc_0077--5

Locuitorii din comuna Munteni, judeţul Galaţi, vor beneficia de analize gratuite pentru stabilirea glicemiei, trigliceridelor şi colesterolului, de evaluarea tensiunii arteriale şi măsurarea înălţimii şi indicelui de masă corporală. Toate aceste evaluări sunt realizate în cadrul Târgului de Sănătate desfăşurat în comună, în data de 25 aprilie, eveniment organizat în cadrul proiectului “Dezvoltarea resurselor umane în 19 comunităţi rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni!” şi implementat de Fundaţia Romtens la nivelul a 19 comunităţi rurale din 19 judeţe.

Târgul de Sănătate este un eveniment dedicat publicului general, desfăşurat într-un cadru relaxant, prin intermediul căruia, organizatorii urmăresc atragerea și educarea populației din mediul rural, în sensul adoptării unui stil de viață sănătos, creşterea nivelului de informare şi de conștientizare a membrilor comunității cu privire la importanța și impactul stilului de viață asupra sănătății și cu privire la importanța monitorizării unor parametri cheie în evaluarea stării de sănătate.

Activităţie Târgului de Sănătate includ efectuarea unor măsurători invazive (glicemie, colesterol, trigliceride) şi a unor măsurători neinvazive (înălţime, greutate, tensiune arterială), dar şi sesiuni de  informare individuale și de conştientizare a importanţei monitorizării și menținerii unei bune stări de sănătate.

Târgul de Sănătate organizat în comuna Munteni, judeţul Galaţi, reprezintă o bună oportunitate pentru cei prezenţi de a primi informaţii şi sfaturi privind îmbunătăţirea stării individuale de sănătate oferite de specialişti în domeniul promovării sănătăţii. Prevenirea anumitor boli prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi eliminarea factorilor de risc ce conduc la apariţia acestora,  sunt doar câteva dintre temele care vor fi abordate în cadrul târgului şi care se regăsesc şi în materialele informative scrise şi audio-video ce vor fi diseminate de organizatori în rândul participanţilor.

Iniţiativa organizării acestui eveniment aparţine Fundaţiei Romtens care se bucură, în acest demers, de sprijinul Primăriei Munteni.

Pentru mai multe informaţii despre campanie şi despre proiect, puteţi contacta reprezentantul local al Comitetului de Organizare, dl George STÂNGĂ la tel 0749.087.216, sau reprezentantul Fundaţiei Romtens – Cristina ROTARU, Expert informare, la tel. 021.637.30.02.

***

Proiectul strategic “Dezvoltarea Resurselor Umane în 19 Comunităţi Rurale din Regiunile Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia – PSCR2”, a cărui implementare a început în aprilie 2014 in 3 regiuni de dezvoltare – Regiunea Centru, Sud-Est şi Sud-Muntenia – are ca obiectiv dezvoltarea sustenabilă a calităţii resurselor umane din mediul rural, prin activităţi derulate în 3 direcţii: informare, consiliere în carieră şi mediere/plasare pe piaţa muncii, respectiv formare profesională. Toate cele 3 direcţii sunt reprezentate prin mai multe tipuri de activităţi, între care pot fi menţionate: campanii de informare şi conştientizare pe teme legate de promovarea sănătăţii şi promovarea sănătăţii la locul de muncă, ghiduri de dezvoltare rurală, sesiuni individuale şi colective de consiliere, cursuri de formare profesională, vizite de studiu, vizite de intrare în parteneriat, evenimente de promovare a proiectului şi de diseminare a rezultatelor acestuia, etc. Activităţile prevăzute sunt dedicate mai multor categorii de persoane din mediul rural, între care se numără managerii, angajaţii, şomerii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele inactive, persoanele ocupate în agricultura de subzistenţă.